شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

یارانه های مالی

یارانه های مالی

  • اهمیت «آژانس توسعه صادرات»

    امیررضا انگجی/ پژوهشگر توسعه
    یارانه‌های مالی برای توسعه صادرات که معمولا توسط آژانس‌های اعتباری توسعه تجارت ارائه می‌شود، یکی از ابزارهای مهم سیاست صنعتی است. این گزارش تاثیر تعطیلی آژانس صادرات و واردات ایالات متحده (EXIM) از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ را بر عملکرد فروش شرکت‌های صادراتی مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد شرکت‌هایی که قبلا به پشتیبانی EXIM متکی بودند، پس از بسته شدن آژانس توسعه صادرات شاهد کاهش ۱۸درصدی فروش بودند که ناشی از کاهش صادرات بود. از طرف دیگر این شرکت‌ها کارکنان خود را اخراج و سرمایه‌گذاری…
۱
بیشتر