یاتاقان

  • ساخت سیل‌های هوای یاتاقان واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی

    دنیای‌اقتصاد – قزوین: سیل‌های هوای یاتاقان واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی با استفاده از روش مهندسی معکوس، از سوی متخصصان داخلی ساخته شد. در پاسخ به نیاز واحدهای نیروگاه به قطعات و تجهیزات لازم برای تولید برق پایدار، متخصصان اداره ساخت داخل این شرکت، اقدام به مهندسی معکوس سیل‌های هوای آلومینیومی یاتاقان شماره ۲ توربین‌های گازی مدل GEF-۹ کردند. حامد گرجی، کارشناس ساخت داخل نیروگاه در این باره گفت: با درخواست معاونت تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی برای تامین قطعه سیل‌های هوای آلومینیومی یاتاقان شماره ۲ واحد گازی، اقدام…
۱

بیشتر