گیتی رئوفی

  • همسر جمشید مشایخی درگذشت

    ايسنا: گیتی رئوفی (معلم بازنشسته و همسر جمشید مشایخی) صبح امروز ۲۰ آذر ماه در یکی از بیمارستان های تهران درگذشت.
۱

بیشتر