گیاهخوار

  • جواد خیابانی یک شیر را گیاهخوار کرد!

    طی روزهای اخیر با انتشار ویدئویی در فضای مجازی، ادعا شده بود که جواد خیابانی برای یک مستند در شبکه نشنال جئوگرافیک گویندگی کرده است؛ ادعایی که خیابانی آن را تکذیب کرد.
۱

بیشتر