گمرکات

  • بخشنامه جدید گمرکی برای صادرات

    دنیای اقتصاد: مدیرکل دفتر صادرات گمرک، در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی با اشاره به مشاهده برخی موارد در گمرکات داخلی و گمرکات مرزی خروجی به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی تاکید کرد: گمرکات اجرایی مبدا صادرات، مراحل رویه صادرات را وفق بخشنامه‌های پیشین گمرک، به دقت اجرا کرده و از واگذاری یا محول کردن تمام یا بخشی از وظایف خود (از قبیل ارزیابی کالا، بررسی کالا توسط ایکس‌ری و اخذ مجوزهای قانونی برای مسیرهای سطح دو و سه) به گمرکات مرز خروج جدا خودداری کنند.
  • صدور ۵۰۰ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی

    بهاره پورعلی
    دنیای اقتصاد – ارومیه : ناظر گمرکات آذربایجان غربی گفت: در سال‌جاری بیش از ۵۰۰ هزار تن انواع کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شده است.
۱

بیشتر