شماره روزنامه ۶۰۳۱
|

گلخانه داران

گلخانه داران

  • گلخانه‌داران در برمودای مشکلات

    دنیای‌اقتصاد: تولید محصولات گلخانه‌‌ای از دو منظر برای کشور دارای اهمیت است؛ از یکسو این تولیدات غالبا صادرات‌محور است و از سوی دیگر محصولاتی کم آب بر هستند که در شرایطی که کشور با کم ‌آبی مواجه است می‌تواند یکی از امتیازهای مثبت برای کشور محسوب شود. با این وجود گلخانه‌داران کشور نیز در سالی که گذشت مشکلات بسیاری پشت سر گذاشتند و از سوی دیگر شرایط به نحوی است که به گفته کارشناسان بسیاری از این مشکلات حل نشده باقی مانده و در سال جدید نیز همراه این تولید‌‌کنندگان است.
۱
بیشتر