گزینه وزیر ارشاد

  • وزیر ارشاد در دولت رئیسی کیست؟

    ایسنا: شواهد حاکی ا این است که محمدمهدی اسماعیلی به عنوان گزینه‌ جدی تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح است تا جایی که محسن پرویز از او به عنوان "وزیر ارشاد دولت سیزدهم" نام برده است.
۱

بیشتر