شماره روزنامه ۶۰۳۹
|

کودکان سر راهی

کودکان سر راهی

  • مصائب کودکان سرراهی

    دنیای اقتصاد-فاطمه علي‌اصغر: یک روز تابستانی بود یا زمستانی سرد نمی‌داند، اما تلخ‌ترین اتفاق زندگی‌اش افتاد. پدرومادرش او را جلوی دادگاهی در تبریز رها کردند و برای همیشه رفتند دنبال زندگی‌شان. او هیچ تصویری از این لحظه هولناک رهاشدگی ندارد. احتمالا چون ۱۴ ماه بیشتر نداشته. در ذهن او هیچ ردی هم از خاطرات آن روزها نمانده، مثلا او هرگز نفهمیده که چه کسی یا کسانی او را به شیرخوارگاه هلال‌احمر تبریز آوردند و نامش را گذاشتند: مهدیه. زندگی او تا ۶ سالگی در تاریکی مطلق می‌گذرد، بعد از آن اما دوران فرزندخواندگی جهنمی آغاز می‌شود.
۱
بیشتر