کنارک

  • محور کنارک به جاسک بازگشایی شد

    مهر: بخشدار بخش زرآباد در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: با تلاش های صورت گرفته محور کنارک به جاسک بازگشایی شد.
  • توقیف دوکشتی صید ترال درکنارک

    میزان نوشت: فرماندار کنارک گفت: دو شب قبل، صیادان محلی کنارک که برای صید شبانه به دریا رفته بودند، خبر دادند دو کشتی در حال انجام صید ترال هستند که این موضوع از طریق دریابانی پیگیری شد و ۲ کشتی که هر کدام ۱۰ تن صید کرده بودند، توقیف شدند. ابابکر بلوچ، با اشاره به توقیف دو کشتی صیادی که قصد ماهیگیری ترال داشتند، گفت: با توجه به اینکه صید ترال، نحوه صید مخربی است؛ در چند سال اخیر ناراحتی شدیدی را در بین اهالی چابهار و کنارک ایجاد کرده است.
  • پرونده قاتل ۲ روحانی کنارک در مرحله رسیدگی است

    ایرنا: سرپرست فرمانداری کنارک در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: پرونده یحیی کاروانی قاتل ۲ روحانی مولوی عبدالوهاب و حافظ محمد صالح ساکن بخش زرآباد این شهرستان در مرحله رسیدگی است.
۱

بیشتر