کمیته اپیدمیولوژی

  • پیک پنجم کرونا در راه است؟

    فارس: بنا به اظهارات رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا، احتمال اینکه پیک پنجم در کوتاه‌ مدت اتفاق افتد، بسیار کم است.
۱

بیشتر