شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

کلانتر

کلانتر

  • روش‌های دستگیری

    محمد احمدآبادی
    در حکومت قاجار کلانتر، کدخدا، داروغه، سردمدار، عسس، گزمه و... از مناصبی بودند که تا سال‌های میانی حکومت ناصرالدین‌شاه و قبل از تشکیل پلیس به شیوه نوین، عهده‌دار نظم و امنیت در کشور بودند. آنها برای کشف جرائم و دستگیری مجرمان تلاش می‌کردند، ولی به‌دلیل نبود تخصص‌های لازم و آموزش و امکانات اولیه همیشه در این کار ناکام بودند.
۱
بیشتر