شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

کشف قیمت

کشف قیمت

  • دومین عرضه‏‏‌اولیه سرمایه‌گذاری بورسی

    دنیای اقتصاد- عباس بیات: براساس اطلاعیه شرکت بورس تهران، قرار است در روز چهار‌َشنبه ۶‌دی‌ماه سال‌جاری یک‌میلیارد سهم معادل ۱۰درصد از سهام شرکت گروه مالی داتام با نماد «داتام» به عنوان دومین شرکت از گروه سرمایه‌گذاری بازار سهام در۱۴۰۲، به روش ثبت‌سفارش جهت کشف قیمت عرضه شود. گروه مالی داتام چهاردهمین عرضه اولیه سال‌جاری بازار سرمایه و چهارمین عرضه‏‏‌اولیه بورسی امسال محسوب می‌شود. محدوده قیمتی تعیین‌شده برای این عرضه بین ۱۲۶ تا ۱۵۵تومان تعیین شده و حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی یک‌هزار و ۵۰۰سهم است. براین اساس…
۱
بیشتر