شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

کاهش مصرف لبنیات

کاهش مصرف لبنیات

  • سقوط مصرف داخلی لبنیات در راه است ؟

    دنیای‌اقتصاد: سرانه مصرف جهانی لبنیات حدود ۱۶۵- ۱۶۰ کیلوگرم توصیه شده و در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۲۰۰ کیلوگرم است و در کشور ما رکورد سرانه مصرف در میانه دهه ۸۰ در حدود ۱۰۰ کیلوگرم بوده و در حال حاضر خوش‌بینانه ۷۰ کیلوگرم است. هیچ کشور توسعه‌یافته‌‌‌ای نیست که سرانه مصرف لبنیاتش پایین باشد؛ به دلیل اینکه سیاست‌‌‌های پیشگیرانه از درمان در کشورهای توسعه‌‌‌یافته بر افزایش مصرف سرانه لبنیات به‌خصوص شیر متمرکز است.
۱
بیشتر