پست DHL

  • شرکت پست PDE خدمات DHL را پوشش می دهد

    دنیای اقتصاد: با وجود تحریم های ظالمانه علیه ایران،شرکت پست بین المللی PDE با سالها تجربه در زمینه پست بین المللی، صادرات، ترخیص گمرکی و ... بدون مشکل به ارسال بسته ها از مبدا ایران به سراسر دنیا اقدام می کند.
۱

بیشتر