پارکورکار

  • بازداشت پارکورکار ایرانی در ترکیه

    فرارونوشت: علیرضا جاپلقی، پارکورکار جنجالی ایرانی که به‌خاطر انتشار فیلم‌هایی با یک دختر بالای ساختمان‌هایی در تهران بازداشت شده بود بعد از آزادی از ایران به ترکیه فرار کرد. علیرضا جاپلقی دیروز فیلمی را انتشار داد که در آن همراه برادرش داخل ماشین پلیس ترکیه نشسته بود. او گفت که از مرز زمینی به ترکیه رفته است که ارتش او را بازداشت کرده و تحویل پلیس داده است. جاپلقی عنوان کرد نمی‌داند او و همراهش را که در تصویر مشخص بود برادرش است به کجا می‌برند. او در پیام‌ها و تصاویری که فرستاده، گفته است در پادگانی در…
۱

بیشتر