شماره روزنامه ۶۰۳۷
|

ویزای الکترونیکی

ویزای الکترونیکی

  • خروج بزرگ از صف ویزا

    دنیای اقتصاد-صدیقه نژادقربان: سیاست‌‌‌های جهانی در حوزه توریسم در جهت تســــــــهیل ورود گردشگران به کشورها است، از این رو گردشگران دیگر از صف ویزا به شکل سنتی خارج شدند و جمعیت توریست‌‌‌های معاف از ویزای سنتی ۶ برابر شد و مجوزهای الکترونیکی بیش از همه جایگزین شکل دست و پا‌گیر اخذ ویزا شده است. سازمان جهانی گردشگری نیز در این راستا سیاست‌‌‌ درهای باز را به‌‌‌عنوان یک مزیت اقتصادی و سیاسی پیش روی کشورها معرفی کرده و معتقد است که این سیاست، در تسهیل سفر و گردشگری در نتیجه گسترش آن تاثیر دارد.
۱
بیشتر