وام‌دهی فرد‌به‌فرد

  • بهترین سرمایه‌گذاری در حال حاضر ایران

    دنیای اقتصاد: ایران‌رنتر راه‌حلی برای خرید اعتباری هوشمند است. این پلتفرم به آدرس (www.iranrenter.com) با استفاده از روش وام‌دهی فرد‌به‌فرد و تطابق آن با ساختارهای قانونی و شرعی کشور توانسته بستری برای سرمایه‌گذاری هوشمند با استفاده از روش‌های به‌روز فراهم کند.
  • چرا سرمایه گذاری در شرایط فعلی اقتصادی مناسب است؟

    دنیای اقتصاد: دکتر وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی می گوید قدرت خرید مردم در ۸ ماه گذشته ۸۰ درصد کاهش یافته است.
۱

بیشتر