شماره روزنامه ۵۹۹۱
|

هوش مصنوعی و بشریت

هوش مصنوعی و بشریت

  • آینده هوش مصنوعی در سازمان‌ها

    نویسنده: دیوید دی کریمر، استاد دانشگاه ملی سنگاپور مترجم: مهدی نیکوئی
    رواج هوش مصنوعی را بیش از هر زمان دیگری می‌توان دید. فناوری‌‌‌هایی که سال‌ها درباره آن صحبت می‌‌‌شد، بالاخره شروع به کار کرده‌‌‌اند و بسیاری از افراد را شیفته خود کرده‌‌‌اند. فضای کسب‌وکار و تجارت هم از این قضیه مستثنی نیست. اما آیا استفاده از آن فقط برای افزایش فروش یا جمع‌‌‌آوری داده و تهیه گزارش خواهد بود یا به تدریج منافع آن را برای سازمان جامعه هم خواهیم دید؟ به نظر می‌رسد هوش مصنوعی در مسیر خدمت به بشریت است.
۱
بیشتر