شماره روزنامه ۶۰۱۹
|

همکاری ایران با آژانس

همکاری ایران با آژانس

  • تکذیب ظرفیت جدید غنی‌سازی در ایران

    ایسنا: محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی درباره تاثیر گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت هسته‌ای ایران بر همکاری کشورمان با این نهاد، گفت: «همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برقرار است، در چارچوب کار کرده و مشکلی نداریم.» اسلامی ادامه داد: «ما ظرفیت غنی‌سازی ۶۰ درصدی را ادامه داده و ظرفیت جدیدی ایجاد نکرده‌ایم. این فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی سه کشور اروپایی و آمریکا برای فضاسازی از طریق رسانه‌های خود است.»
۱
بیشتر