شماره روزنامه ۶۰۳۷
|

هلدینگ پارسیان

هلدینگ پارسیان

  • پنجمین مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان

    با حکم مهدی عبوری، مدیرعامل هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان منصوب شد. مهدی عبوری مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر در حکمی؛ سید جعفر هاشمی را به‌‌عنوان‌‌ عضو هیات‌مدیره و با تایید هیات‌مدیره به‌‌عنوان مدیرعامل گروه نفت و گاز پارسیان منصوب کرد.
۱
بیشتر