نیکسون

  • استقبال شاهانه از نیکسون

    شاه با دقت هر چه تمام‌تر خود را آماده ملاقات با نیکسون کرده بود؛ حتی بیش از افرادی که نیکسون قبلا فرستاده بود به جزئیات پرداخته بود.
۱

بیشتر