نیوری انتظامی

  • وزیر کشور: هنر نیروی انتظامی توجه به امنیت نرم است

    پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور: وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در امور ناجا امنیت نرم را به مراتب مهم تر از امنیت سخت دانست و گفت: هنر نیروی انتظامی زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که در تامین امنیت بیش از هر چیز به امنیت نرم تکیه کرده و از امنیت سخت پرهیز کند.
۱

بیشتر