شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

نمایشگاه بین المللی تجارت دارالسلام

نمایشگاه بین المللی تجارت دارالسلام

  • نمایشگاه بین المللی تجارت دارالسلام تانزانیا - تانزانیا

    قاره آفریقا از جمله مناطق بکر اقتصادی است که فرصت تولید، رشد، بازار خوب و حجم مصرف کننده قابل قبولی برای ایرانیان دارد. تانزانیا در شرق آفریقا به عنوان هاب تجاری شرق است و همچنین به عنوان یک کشور مصرف کننده شناخته می‌شود. از آنجا که روابط اقتصادی با کشور‌های آفریقایی در دوران تحریم‌های غرب، یک راه‌حل جایگزین مناسب به حساب می‌آید؛ بهتر است که با فرصت‌های تجاری کشور‌های آفریقایی آشنا شوید.
۱
بیشتر