شماره روزنامه ۵۵۶۲
|

نرخ اشتغال

  • بررسی شاخص‌های اشتغال در مناطق روستایی و شهری

    اقتصاد نیوز: از سال ۸۳ اختلاف بیکاری در مناطق روستایی کشور در مقایسه با بیکاری در مناطق شهری شدت گرفت تا جایی که در سال های ۸۴ و ۸۹ نرخ بیکاری در شهر ها بالغ بر ۶ درصد بیش از بیکاری در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.
۱
بیشتر