نابسامانی بازار خودرو

  • وضعیت بازار خودرو چطور سامان می‌یابد؟

    خبر آنلاین: معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو گفت: با تمهیداتی که اندیشیده شده و روند افزایشی تولیدی و البته اجرای با قوت طرح، قطعا صنعت خودرو در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت.
۱

بیشتر