شماره روزنامه ۵۶۶۵
|

میراث فرهنگی و گردشگری

  • تملک ۶ واحد از املاک محدوده خانه ستارخان

    بهروز فروغی
    شهردار تبریز با اشاره به تملک ۶ واحد از مجموع هشت واحد ملکی پیرامون خانه تاریخی ستارخان گفت: با تکمیل تملک و تخریب واحدهای مسکونی پیرامون، مجموعه تاریخی گردشگری جدیدی تحت عنوان «باغ موزه ستارخان» در این محل احداث می‌شود.
۱
بیشتر