مهدیه درویش وند

  • پشت پرده ادعای تجاوز اکبر خرمدین به دخترش

    ایسنا: کهدیه درویش وند، وکیل آزیتا خرم‌دین گفت: خانمی ناشناس خودش را دوست چندین و چندساله آرزو خرم‌دین معرفی کرده و به داستان‌سازی‌ها و قصه پردازی‌های بلاوجه از تجاوز پدر به دخترش می‌پردازد، درحالی که خانواده و دوستان آرزو اساسا چنین شخصی را ندیده و نمی‌شناسند.
۱

بیشتر