مشکل مسکن در کشور

  • روش خلاقانه وزیر پیشنهادی راه برای حل مشکل مسکن!+فیلم

    فارس: رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه گفت: بیش از یک میلیون هکتار از زمین‌های خالی دولت در اطراف شهرها وجود دارد که می‌شود با کمک آن‌ها هزینه زمین را از ساخت مسکن حذف کنیم. باید ۳۲ هزار کیلومتر جاده در مناطق روستایی بسازیم تا مشکل روستاها حل شود، مجلس کمک کند که این مشکل را برای همیشه حل کنیم. می‌شود زمین‌های دولت را با ساخت مسکن برای کمک به محرومان تهاتر کرد و تسهیلات برای مسکن اختصاص داده شود. باید در دولت شورای عالی مسکن تشکیل شود تا همه دولت در ساخت مسکن سهم داشته باشند.
۱

بیشتر