مرگ صفر کرونا

  • مرگ صفر کرونا در این ۵ استان کشور

    ايسنا: در پنج استان زنجان، سمنان، فارس، کردستان و گلستان مرگ و میر ناشی از کرونا صفر بوده است. تعداد موارد فوتی جدید در هفته اخیر ۷۸ نفر بوده است.
۱

بیشتر