شماره روزنامه ۶۰۵۶
|

مدیریت لجستیک

مدیریت لجستیک

  • فناوری در حوزه مدیریت لجستیک

    قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در بازدید از بخش‌‌‌های مختلف هلدینگ لجستیک دکا اظهار کرد: سیستم جامع توزیع و لجستیک این مجموعه را در کمتر جایی دیده‌‌‌ام.
۱
بیشتر