شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

محمدرضا بهرامن

محمدرضا بهرامن

  • حرکت به سمت ساختارسازی در بخش معدن

    دنیای‌اقتصاد: نایب‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳‌درصدی برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد فعلی این بخش ۳‌درصد است و برای تحقق این هدف‌گذاری باید برای حوزه معدن ساختارسازی شود. محمدرضا بهرامن گفت: در برنامه هفتم توسعه آمده که بخش معدن باید در مدت پنج سال، با رشد پیش‌بینی‌شده سالانه ۱۳‌درصد، بیشترین تاثیرگذاری را بر تحقق رشد اقتصادی کشور، ایفا کند؛ این در حالی است که رشد فعلی بخش معدن خوش‌بینانه ۳‌درصد تخمین‌زده می‌شود. چطور می‌توان چنین هدفی را محقق کرد؟
۱
بیشتر