لوبلاگ

  • لوبلاگ: هدف بازی جدید بولتون و پمپئو تحریک ایران به خروج از برجام است

    انتخاب: دانیل‎ ‎دپتریس در ‎لوبلاگ نوشت: قرار‎ ‎دادن‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی، ‎ ‎گام‎ ‎خطرناک‎ ‎دیگری‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎بولتن‎ ‎و‎ ‎پومپئو‎ ‎برای‎ ‎شعله ور‎ ‎کردن‎ ‎درگیری‎ ‎نظامی‎ ‎میان‎ ‎آمریکا‎ ‎و‎ ‎ایران‎ ‎برای‎ ‎ساقط‎ ‎کردن‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎است. ‎موفقیت‎ ‎آنها‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎بستگی‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎رییس ‌جمهور‎ ‎ناآگاه‎ ‎و‎ ‎خودسر‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎رفتار‎ ‎برخلاف‎ ‎غریزه‎ ‎ضدجنگ‎ ‎او‎ ‎وادار‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎وارد‎ ‎جنگی‎ ‎دیگر‎ ‎در‎…
  • لوبلاگ: تیم جدید ترامپ، باند شرارت است

    ایرنا: تارنمای وبلاگ 'لوبلاگ'، با اشاره به انتخاب 'مایک پمپئو' و 'جان بولتون' به عنوان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا، از تیم جدید رئیس جمهوری آمریکا به عنوان باند شرارت یاد کرد.
۱

بیشتر