شماره روزنامه ۵۹۹۰
|

قیمت دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای شاهد کاهش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار مبادله ای که ۳ روز پیش تا ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ مصادف با ۲۱ آوریل ۲۰۲۴ - به ۴۳,۵۶۵ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت دلار مبادله ای
عنوانقیمتبروزرسانی
دلار مبادله ای43,565 تومانروز قبل

دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۵۶۵ تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰ درصدی داشته است.

آخرین اخبار قیمت طلا

قیمت دلار امروز - آخرین نرخ دلار در بازار

بیشتر