شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

قیمت درام ارمنستان

قیمت درام ارمنستان شاهد کاهش ۸.۸۸ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که درام ارمنستان که ۱۳۸۸ روز پیش تا ۴۹ (چهل و نه ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۲۵ می ۲۰۲۴ - به ۴۵ (چهل و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت درام ارمنستان
عنوانقیمتبروزرسانی
درام ارمنستان45 تومان۱۳۸۵ روز پیش

درام ارمنستان در بازار ۱۳۸۵ روز پیش نسبت به ۱۳۸۸ روز پیش، با ۴ تومان کاهش، ۴۵ تومان نرخ گذاری شد.

آخرین اخبار قیمت طلا

قیمت درام ارمنستان امروز

۱
بیشتر