شماره روزنامه ۵۵۶۰
|

قیمت خودروهای پرطرفدار داخلی

  • قیمت خودروهای پرطرفدار داخلی

    خبر آنلاین: این هفته در بازار خودروها، هیچ خودرویی با ثبات قیمت همراه نبود و نوسان صعودی یا نزولی اتفاقی بود که در تمامی بازارها ثبت شد.
۱
بیشتر