شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

قوانین بورس آمریکا

قوانین بورس آمریکا

  • قوانین زیست‏‏‌محیطی جهان در سال جدید

    مترجم: مهدی نیکوئی
    با وضع قوانین و مقررات زیست‌‌‌محیطی مختلف، به نظر می‌رسد که شرکت‌ها در سال ۲۰۲۴ مجبورند به مسوولیت‌‌‌های سازمانی خود توجه بیشتری نشان دهند. در حالی سال ۲۰۲۳ به پایان رسیده است که گرمای بی‌‌‌سابقه جهانی و کمبود بارش‌‌‌های زمستانی، توجه به اثر فعالیت‌‌‌های اقتصادی بر محیط‌‌‌زیست را تبدیل به یک الزام اخلاقی کرده است. در این بین، در کشورهای مختلفی نیز خبر از بحث‌‌‌ها و الزامات قانونی جدید در راستای مسوولیت‌‌‌پذیر کردن شرکت‌ها به گوش می‌‌‌رسد.
۱
بیشتر