شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

قوانین اتحادیه اروپا

قوانین اتحادیه اروپا

  • قوانین زیست‏‏‌محیطی جهان در سال جدید

    مترجم: مهدی نیکوئی
    با وضع قوانین و مقررات زیست‌‌‌محیطی مختلف، به نظر می‌رسد که شرکت‌ها در سال ۲۰۲۴ مجبورند به مسوولیت‌‌‌های سازمانی خود توجه بیشتری نشان دهند. در حالی سال ۲۰۲۳ به پایان رسیده است که گرمای بی‌‌‌سابقه جهانی و کمبود بارش‌‌‌های زمستانی، توجه به اثر فعالیت‌‌‌های اقتصادی بر محیط‌‌‌زیست را تبدیل به یک الزام اخلاقی کرده است. در این بین، در کشورهای مختلفی نیز خبر از بحث‌‌‌ها و الزامات قانونی جدید در راستای مسوولیت‌‌‌پذیر کردن شرکت‌ها به گوش می‌‌‌رسد.
  • هشدار به بایدن درباره قوانین اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های آمریکایی

    مهر: گروهی از قانون‌گذاران در نامه‌ای به بایدن درباره قوانین اتحادیه اروپا برای شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی اظهار نگرانی کرده و هشدار دادند.
۱
بیشتر