شماره روزنامه ۶۰۳۹
|

قطارهای باری

قطارهای باری

  • سرعت بازرگانی ۵ کیلومتری قطارهای باری

    مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی‌ ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع کابوس لکوموتیورانان، گفت: سرعت بازرگانی قطارهای باری ۵کیلومتر است. سید میعاد صالحی در نشست خبری، با یادآوری اینکه قبل از ورودم به راه‌آهن سالانه یک تا دو بار فرار قطار را داشتیم، اظهار کرد: در سال‌های قبل ۷ تا ۸‌هزار واگن باری در شبکه سیر بدون ترمز بودند و یکی از کابوس‌های لکوموتیورانان در سرپایینی‌ها، فرار قطار به دلیل عمل نکردن ترمز بود. وی افزود: حدود ۴۱‌درصد واگن‌های باری کشور ترمز داشت که خوشبختانه با اقدامات…
۱
بیشتر