شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

قتل تاجر معروف ایرانی

قتل تاجر معروف ایرانی

  • تاجر معروف ایرانی در گرجستان به قتل رسید

    ایران: برادر بزرگ مقتول گفت: اگر چه برادرزاده‌مان اعلام گذشت کرده و مادرمان فوت شده، اما درخواست ۴ نفر از ما قصاص است. البته یک خواهر و یک برادرم هم به دادگاه نیامده‌اند و درخواستشان مشخص نیست.
۱
بیشتر