فیلم ریگی ۲

  • فیلم «ریگی۲» ربطی به «شبی که ماه کامل شد» ندارد

    مهر: پیرو صحبت‌های حسین انتظامی مبنی‌بر اینکه سازمان سینمایی قصد دارد فیلم «ریگی۲» را در ادامه فیلم «شبی که ماه کامل شد» با مضمون عملیات دستگیری ریگی بسازد؛ تهیه‌کننده فیلم، توضیحاتی ارایه کرد.
۱

بیشتر