شماره روزنامه ۶۰۵۶
|

فناوری معدن

فناوری معدن

  • ابزارهای نوین شرکت‌های معدنی در ۲۰۲۴

    دنیای اقتصاد-فاطمه بابالو: افق ۲۰۲۴ زمانی استثنایی در تاریخ معدن‌کاری در جهان است؛ زیرا پس از‌ گذار از همه‌گیری کرونا، شاهد هستیم که از یک‌سو تقاضا به بازار بازگشته و از سوی دیگر سختگیری‌‌‌های پولی و بانکی هنوز قابل‌تحمل است. در این بین ESG به یکی از ارکان اثرگذار بر فعالیت‌ها تبدیل شده‌است. در این میان فناوری‌های مبتنی بر نرم‌افزارها، حسگرها، اتوماسیون و اکتشاف، جای پای مهمی برای تقویت فعالیت‌ها پدید آورده‌اند که باید به آنها به‌صورت مجزا پرداخته شود.
۱
بیشتر