عواطف

  • به احساسات کارکنان توجه کنید

    نویسنده: Cheryl Stein مترجم: سیدحسین علوی‌لنگرودی
    پس از آنکه مدیری توانست به احساسات خود تسلط یابد و از تاثیرگذاری منفی احساسات خود بر کارکنان جلوگیری کند و از سویی دیگر از احساسات مثبت خود برای انگیزه و انرژی دادن به افراد بهره ببرد، نوبت به توجه به احساسات کارکنان می‌رسد. در یک محیط کاری شاد، قرار نیست که مدیران به دنبال کنترل، مدیریت یا محدودسازی احساسات و عواطف کارکنان باشند بلکه باید احساسات و عواطف آنها را به رسمیت بشناسند و بهترین واکنش را نسبت به آن نشان دهند. در ادامه به توصیه‌هایی چند در ارتباط با چگونگی واکنش مدیران نسبت به احساسات…
۱

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر