شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

عدم حمایت از صادرات

عدم حمایت از صادرات

  • تولید در مسیر توقف

    دنیای‌اقتصاد: کمبود نقدینگی و نرسیدن مواد اولیه به خطوط تولید، بنگاه‌ها را زمین‌گیر کرده است. شاهد این وضعیت، شامخ آبان‌ماه۱۴۰۲ است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران به سمت رکود پیش رفته است. بنگاه‌ها در شرایطی با بن‌بست تامین مالی ریالی و ارزی روبه‌رو هستند که با کاهش قدرت خرید مشتریان، تقاضای داخلی نیز افت داشته و فروش صادراتی به‌ویژه در بخش صنعت با کاهش همراه بوده است. این پالس‌های منفی و عدم اطمینان اقتصادی، نهایتا باعث شده امید تولیدکنندگان، به کمترین میزان در ۸ماه اخیر برسد.
۱
بیشتر