شماره روزنامه ۵۹۹۴
|

طرح دالان زنگه زور

طرح دالان زنگه زور

  • خواب مخوفی که آذربایجان و ترکیه برای ایران دیده اند

    روزنامه اطلاعات: طرح «دالان زنگه زور» میان دوکشور جمهوری آذربایجان و ترکیه ،طرحی است که می خواهد ارتباط شرق و غرب منطقه را فراهم آورد و هدف اصلی این طرح محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از ارتباط با ارمنستان و کریدوری شمالی-جنوبی با اروپا است.
۱
بیشتر