ضوابط

  • آغاز بررسی ضوابط اجرایی بودجه ۹۸

    پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری: هیات وزیران بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را در دستور کار خود قرار داد. در این جلسه، تعدادی از مواد ضوابط بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پس از بحث و بررسی، به تصویب رسید و ادامه بررسی ضوابط بودجه ۱۳۹۸ به جلسه آتی هیات دولت موکول شد.
۱

بیشتر