شماره روزنامه ۶۰۵۵
|

صنعت فیت تک

صنعت فیت تک

  • بیم و امید صنعت فین‌تک در بة‌کارگیری هوش مصنوعی

    دنیای اقتصاد: رشد انفجاری هوش مصنوعی و نفوذ آن به حوزه‌ها و صنایع مختلف، همراهی با این تکنولوژی نوظهور را ناگزیر کرده است. در واقع به همین دلیل هم هست که مدیران بانک‌های اروپایی معتقدند که رونق شدید هوش مصنوعی وابستگی بانک‌ها به شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در آمریکا را به طرز چشمگیری افزایش داده و همزمان مخاطرات تازه‌ای برای صنعت بانکداری ایجاد خواهد کرد.
۱
بیشتر