شماره روزنامه ۶۰۳۹
|

صندوق های فناوری

صندوق های فناوری

  • راهیابی ۱۰۴ شرکت دانش‌بنیان به بازار سرمایه

    مهر: مدیرکل دفتر تامین مالی معاونت علمی با اشاره به افزایش ۱۰ همتی ظرفیت صدور ضمانت‌نامه در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور اعلام کرد که از صندوق‌های مستقر در مناطق کمتر برخوردار نیز حمایت مناسبی صورت گرفت.
۱
بیشتر