شماره روزنامه ۶۰۳۱
|

صندوق ضمانت صادرات

صندوق ضمانت صادرات

  • ریسک‌های سیاسی بازرگانان پوشش داده می‌شود

    دنیای‌اقتصاد: رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی که بیمه‌‌‌‌‌های تجاری تقبل نمی‌کنند را پوشش می‌دهد به‌طوری‌که اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار جبران و دعاوی بین‌المللی ارائه می‌شود.
  • تضمین صادرات، نیازمند پول است

    دنیای‌اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران برای توسعه‌تجارت و کمک به افزایش صادرات، به سرمایه‌ای بیش از ۲‌میلیارد دلار نیاز دارد که رقمی ۱۰‌برابر سرمایه فعلی است.
۱
بیشتر