شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

صنایع کلیدی

صنایع کلیدی

  • شرکت‌های کوچک، متوسط و دانش‌بنیان در دام بی‏‏‌توجهی

    سعید فیلسوفیان / مشاور کسب و کار
    شرکت‌های کوچک و متوسط یاSME ها یکی از مهم‌ترین بنیان‌‌‌های توسعه پایدار اقتصادی در همه کشورها محسوب می‌‌‌شوند. در واقعSME ها زنجیره تامین حیاتی شرکت‌های بزرگ را در صنایع کلیدی مانند فولاد، پتروشیمی، برق، آب و... شکل داده و به چابکی اقتصاد این حوزه‌‌‌ها کمک می‌‌‌کنند. در نهایت با وجود این زنجیره تامین که گاهی حتی صدها شرکت کوچک و متوسط را در خود جای داده، نوعی مبادلات B۲B شکل می‌گیرد که منجر به ایجاد رونق با ارتقای شاخص بهره‌‌‌وری در آن صنایع می‌شود.
۱
بیشتر