شهر کابل

  • انفجار در شهر کابل

    تسنیم: منابع خبری اعلام کردند که لحظاتی پیش یک انفجار در چهارراه «کارته پروان» شهر کابل، پایتخت افغانستان بوقوع پیوست.
۱

بیشتر